Wie een bedrijf heeft met verhuuractiviteiten, periodieke service of onderhoud of te maken heeft met abonnementen, herkent het probleem ongetwijfeld: het is lastig om een systeem te vinden dat deze activiteiten goed ondersteunt. Daar komt vaak nog bij dat er met verschillende klanten andere prijsafspraken zijn gemaakt. Of er is sprake van korting bij meerdaagse verhuur. Hoe hou je daar goed overzicht in? En hoeveel tijd kost het om het allemaal goed en op tijd te factureren?

Snel en overzichtelijk

Geen sinecure voor een ondernemer die ook nog wel eens verder wil kijken dan de lopende zaken. Toch zijn die lopende zaken juist de kurk waarop het bedrijf draait en die mag je niet veronachtzamen. Dus: alle gemaakte afspraken makkelijk en duidelijk registeren. Vervolgens deze afspraken toepassen bij het opstellen van nieuwe overeenkomsten en bij het factureren op gezette tijden. Een overzicht van wanneer welke contracten of abonnementen aflopen, én tijdig actie ondernemen om deze contracten te verlengen. De beschikbaarheid van te verhuren materialen is direct op te vragen.

Verhuurfunctionaliteit

Niet elk ERP heeft standaard zo’n ‘verhuurfunctionaliteit’. Toch is het voor ondernemers die hier mee te maken hebben reuzehandig. Het scheelt veel tijd: met één muisklik worden alle facturen in één keer verstuurd. Voorheen moest een administratief medewerker de facturen één voor één opstellen en nalopen. Dat is met een ERP met verhuurfunctionaliteit in feite al gebeurd. Sneller en zonder fouten worden facturen verstuurd, niets wordt vergeten.

Meer weten over de verhuurfunctionaliteit in een ERP? Informeer bij UDP!