In onze vorige blogs schreven we objecten in het kader van huur, onderhoud en service en welke rol een ERP-systeem daarbij kan spelen. Maar denk ook eens aan periodieke keuringen van apparatuur en/of installaties.

Registratie

De registratie van het periodiek keuren van apparaten en/of installaties vindt uiteraard plaats in het ERP-systeem. Behalve de registratie is ook de frequentie van de keuringen bekend. Op basis van de geregistreerde gegevens is het redelijk eenvoudig om een signalering te maken van alle apparaten en/of installaties die voor periodieke keuring in aanmerking komen. Omdat alle gegevens bekend zijn en ook de momenten waarop de keuringen moeten plaatsvinden kun je afspraken maken om de keuringen uit te voeren. Als naast de tijdsinterval ook de keuringsresultaten worden vastgelegd krijg je ook een technisch beeld van de apparaten en installaties.

Commerciële kansen

Dit biedt commerciële kansen als je behalve keuringen ook reparaties uitvoert en/of nieuwe apparatuur verkoopt. Apparatuur die niet meer door de periodieke keuring komt, moet immers vervangen worden of er moet een reparatie uitgevoerd worden, zodat het apparaat alsnog door de keuring komt. Voor de hurende partij ligt het voordeel in het feit dat hij verzekerd is van apparatuur die aan de gestelde eisen voldoet of vervangen wordt als die eisen niet meer gehaald worden en dat is toch ook een prettige gedachte.