Verhuurbedrijven herkennen de vragen ongetwijfeld. Hoe hou je bij wat de status van je (verhuurde) materieel is, voldoet het nog? Zijn er storingen geweest? Is het materiaal toe aan een onderhoudsbeurt? Weegt dat nog op tegen de kosten die we daarvoor moeten maken? En hoe hou je dat bij? Regeren is vooruitzien en dat geldt in feite ook voor ondernemen. Zelfs als je niets verhuurt, is het goed om te weten in welke staat je materieel is en of het beter is om het te vervangen of nog eens onderhoud te plegen.

Koppelen

De oplossing is in feite heel simpel. In een ERP-systeem hangt aan alles wat je zou kunnen verhuren (als je een verhuurbedrijf hebt natuurlijk) een onderhoudsschema. Zo kun je altijd kwaliteit garanderen omdat je er op tijd bij bent. Zeker als je voor langere termijnen verhuurt, meerdere jaren, is het zaak om voortdurend onderhoud te blijven plegen. Elke storing kost immers geld. Dat geldt zelfs voor onze software. Toegegeven, die slijt niet, maar moet natuurlijk wel regelmatig geüpdatet worden.

Bewaking

Kosten tegenover opbrengsten. En zijn de machines die je hebt nog wel als kwaliteit te verhuren of te gebruiken? Hoe verhoudt zich dat tot het aantal storingen en het gebruik? Wat is de bezettingsgraad? Een ERP-systeem maakt alles duidelijk en bewaakt op die manier de kwaliteit van het materieel waarmee je werkt en/of verhuurt. En daarmee van het hele bedrijf. Veel makkelijker kan het niet.