In onze vorige blog hebben we uitgelegd wat ERP is. Het klinkt als een prachtig middel om alle bedrijfsprocessen te bundelen in één systeem. En dat is het eigenlijk ook. Maar een goed functionerend ERP vraagt wel om wat voorwaarden. Vandaar de vraag: is uw organisatie klaar voor ERP?

 

Zichtbaar en gestructureerd

Zo is een voorwaarde voor effectief en efficiënt gebruik van ERP dat alle bedrijfsprocessen goed in beeld zijn. Ook is het belangrijk dat er zoveel mogelijk gestructureerd wordt gewerkt, zodat elk proces en deelproces zich goed laat vastleggen in een ERP-systeem. Die zichtbaarheid en structuur zijn nodig, omdat in een ERP-systeem immers al deze processen samenkomen en samenwerken.

Doe de test

Zo liggen er dus wat vragen voordat de vraag ‘bent u klaar voor ERP?’ met een volmondig ‘ja’ kan worden beantwoord.

– Zijn alle afspraken helder, vast te leggen en geautomatiseerd toe te passen?
– Zijn alle feiten en weetjes die bij mensen en medewerkers in hun hoofd zitten vast te leggen in de database, zodat deze kunnen worden gedeeld en toegepast?
– Heeft men intern de kennis en het vermogen om met één systeem het hele bedrijf te runnen?
– Durft men zich te confirmeren aan werkwijzen die een dergelijk systeem voorschrijven?

Grote voordelen

Het werken met een ERP-systeem vraagt dus wel het een en ander van de organisatie en medewerkers. Maar als de overtuiging er is en deze stap gezet is, zal iedereen de grote voordelen van ERP ervaren. In onze volgende blog gaan we verder in op de implementatie van het systeem.