De neiging om vast te blijven houden aan vertrouwde gewoontes, kan bij de implementatie van een ERP-systeem een van de grootste valkuilen zijn. We krijgen de vraag eerder als regel dan als uitzondering: ‘Kan het systeem aan onze huidige werkwijze aangepast worden?’ Terwijl de vraag hoort te zijn: ‘Is de gehanteerde werkwijze, die al vaak jarenlang aangehangen wordt, wel de meest optimale werkwijze?’

Maatwerk?

Aanpassen van het ERP-systeem aan de vertrouwde werkwijze betekent maatwerk. En precies daar zit het gevaar. Maatwerk is duur, risicovol en kan een belemmering zijn in de toekomst. Immers: de ontwikkelingen in software gaan steeds sneller. Wilt u als organisatie gebruik maken van deze ontwikkelingen, terwijl u vasthoudt aan het maatwerk, dan is het vaak lastig maar in ieder geval duur om dit maatwerk telkens om te laten bouwen in nieuwe releases van uw ERP-systeem. Natuurlijk zijn er zaken die niet altijd met een standaardoplossing kunnen worden ondersteund, maar dit zijn er steeds minder.

Standaard biedt voordelen

Belangrijk punt: als bedrijf binnen uw branche bent u uiteraard niet de enige met deze uitdaging. En dus is voor (bijna) elke branche standaard software beschikbaar. Dat heeft vele voordelen:

  • Leveranciers van deze software hebben branchekennis
  • Zij snappen waar u mee bezig bent en kunnen dat vertalen in een ERP-systeem waarin u uw processen terugvindt.
  • Standaard software ontwikkelt zich ook door. Zowel uw organisatie als die van uw branchegenoten dragen daar aan bij.
  • Op deze manier profiteert u van de technische vooruitgang en heeft u toch een systeem dat op uw organisatie past.

Durf te veranderen

Wellicht zult u na moeten denken over uw processen en de manier van werken. Misschien moet u sommige zaken helemaal anders gaan doen. Misschien krijgt u ideeën waar u nog nooit over heeft nagedacht. Door hier eens kritisch bij stil te staan hebt u misschien veel meer mogelijkheden in de toekomst!