Een ERP-implementatie is niet niks. Vaak gaat de implementatie gepaard met een verandering in de manier van werken. Immers, een ERP-systeem dwingt zaken af die bij kunnen dragen aan onder meer effectiviteit, efficiency, kwaliteit en interne controle. Dit kan resulteren in het inleveren van bepaalde vrijheden en flexibiliteit en dat er afscheid moet worden genomen van een manier van werken, die soms al lang in de organisatie werd gehanteerd. De implementatie van ERP is toch een ommezwaai.

Valkuilen

Er liggen wat beren op de weg. Zo willen medewerkers vaak vasthouden aan de oude manier van werken en wordt gevraagd of het ERP-systeem deze manier kan ondersteunen. Dat betekent dat het ERP-systeem maatwerk wordt. Dat lijkt ideaal, maar is het niet. Maatwerk vormt altijd een risico bij een ERP-implementatie. Zeker in deze tijd dat ERP-systemen tegenwoordig allemaal uitgerust kunnen worden met branchegerichte modules, zou maatwerk eigenlijk niet of nauwelijks voor moeten komen. Maatwerk grijpt in op de standaard werkwijze van een ERP-systeem en daarmee is maatwerk dus een risico. Dit risico blijft aanwezig gedurende de gehele levensduur van het systeem. Bij elke upgrade zal het maatwerk moeten worden gemigreerd. Behalve dat dit veel tijd en geld kost, is het telkens een risico voor een goede werking van het systeem.

Klaar voor implementatie

Als om veel maatwerk wordt gevraagd, zal de organisatie inclusief medewerkers zich het een en ander af moeten vragen.

– Kunnen we ons met ons bedrijf confirmeren aan een ERP systeem
– Heb ik wel het juiste ERP systeem gekozen?
– Heb ik wel de juiste mensen om een implementatie tot een succes te maken?
– Heb ik voldoende inzicht in mijn bedrijf, mijn processen en mijn markt?

Het is goed om zich bewust te zijn van deze vragen!